Bestämningsnyckel

Polygonaceae - Slideväxter

1. Blomma med tre eller fyra hylleblad.
---2
1. Blomma med fem eller sex hylleblad.
---3

2. Ettårig ört, upp till ett par centimeter hög. Blomma med tre hylleblad.
---dvärgsyror (Koenigia) - 1 art: dvärgsyra (K. islandica)
2. Flerårig ört, upp till tre decimeter hög. Blomma med fyra hylleblad.
---fjällsyror (Oxyria) - 1 art: fjällsyra (O. digyna)

3. Blomma med sex hylleblad.
---4
3. Blomma med fem hylleblad.
---5

4. Blad handnerviga. Blomma med nio ståndare. Hylleblad ej tillväxande vid fruktmognaden.
---rabarber (Rheum) - 1 art: rabarber (R. rhabarbarum)
4. Blad fjädernerviga. Blomma med sex ståndare. Inre hylleblad tillväxande vid fruktmognaden.
---skräppor (Rumex) - 16 arter: bestämningsnyckel

5. Blommor i ax.
---6
5. Blommor ej i ax.
---7

6. Fleråriga örter. Stift med tre märken.
---ormrötter (Bistorta) - 2 arter: bestämningsnyckel
6. Ett- eller sällan fleråriga örter. Stift vanligen med två märken
---pilörter (Persicaria) - 6 arter: bestämningsnyckel

7. Blommor enstaka eller i fåblommiga knippen i bladvecken.
---trampörter (Polygonum) - 2 arter: bestämningsnyckel
7. Blommor i mångblommig, kvast- klase- eller vipplik samling.
---8

8. Högväxta örter med ofta mer än två meter hög stjälk, eller slingrande örter. Yttre hylleblad kölade eller vingade.
---bindor (Fallopia) - 4 arter: bestämningsnyckel
8. Medelstora örter med upp till omkring en meter hög stjälk. Yttre hylleblad ej kölade eller vingade.
---9

9. Ettåriga örter. Blad brett pillika.
---boveten (Fagopyrum) - 2 arter: bestämningsnyckel
9. Fleråriga örter. Blad lansettlika.
---sliden (Aconogonon) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/nyckel.html
Senaste uppdatering: 17 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg