Koenigia L.

Dvärgsyror

Beskrivning. Mycket små, kala, ettåriga örter. Stjälk upprätt, grenig, ofta rödfärgad. Blad brett elliptiska, nästan motsatta, de övre ofta rosettlikt samlade. Stipelslidor hinnlika. Blommor tvåkönade, mycket små, få tillsammans i grupper i stjälktoppen. Hylle av tre grönaktiga hylleblad. Ståndare tre, omväxlande med tre ståndarlika utväxter (staminodier). Stift två. Frukt en nöt.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Koenigia hedrar den danske missionären Johann Gerhard König (1728-1785), som upptäckte den nya arten dvärgsyra (K. islandica) på Island.

Släktet har sex arter. Bara arten dvärgsyra (K. islandica) förekommer i Sverige.

Familj: Polygonaceae

Art:
dvärgsyra (K. islandica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"KÖNIG upptäckte, under sin resa på Island 1765, denna lilla växt, hvars slägte LINNÉ (Mant. 1767) till upptäckarens ära kallade Koenigia. Sålunda bevarar, säger SWARTZ i sin skildring i Svensk Botanik, Königs-örten minnet af en flitig forskare, som "vid stränderna af Ganges och i Hindostans bergstrakter omsider offrade sitt lif för vetenskapen"."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/koeni/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg