Dvärgsyra

Koenigia islandica L.

Vetenskapliga synonym: K. hadacii A. Löve & D. Löve, K. islandica L. var. arctica Hadac, Polygonum islandicum (L.) Hook. f.
Svenska synonym: königs-ört

Dvergsyre Dværgsyre Kurjentatar Naflagras Iceland-purslane

Dvärgsyra Beskrivning. Dvärgsyra är en mycket liten ettårig ört med trådfin stjälk. Hela växten är vanligen rödaktig och blir ofta bara ett par centimeter hög. Bladen är brett elliptiska och sitter nästan motsatta nedtill men är ibland rosettlikt samlade upptill. Dvärgsyra blommar i juli-augusti med mycket små, tretaliga, grönaktiga blommor som sitter samlade i fåblommiga grupper i stjälktoppen. Frukten är en liten nöt.
Dvärgsyra är lätt att känna igen och kan inte förväxlas med andra arter. Den växer ofta i bestånd men kan annars vara svår att få syn på.

Dvärgsyra Utbredning. Dvärgsyra är ganska sällsynt och förekommer i fjälltrakterna från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer blött, på översilade flytjordsvalkar, i mossa vid källor och bäckar och vid snölegor. Arten förekommer ofta i stort antal på växtplatserna. Dvärgsyra Första fynduppgift är från Lule Lappmark där den hittades av Lars Levi Laestadius, fyndet publicerades i Svensk Botanik 1819 (Nordstedt 1920). Flera exemplar som är insamlade av Laestadius finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Ett av dem kan ses i artens bildgalleri.

Dvärgsyra Etymologi. Artnamnet islandica kommer av Islandia, en latinisering av Island. Namnet betyder 'från Island' och syftar på att det var där arten först upptäcktes.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Koenigia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"KÖNIG upptäckte, under sin resa på Island 1765, denna lilla växt, hvars slägte LINNÉ (Mant. 1767) till upptäckarens ära kallade Koenigia...
...Såsom svensk upptäcktes Koenigian 1820 af LÆSTADIUS i Lule-Lappmark, 4 eller 5 mil vester från Qvikjock."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/koeni/koenisl.html
Senaste uppdatering: 16 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg