Fallopia L.

Bindor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk vek och slingrande eller grov och upprätt. Blad skaftade, triangulära, bladbas kilformad, tvär, hjärtformad eller pillik. Blommor tvåkönade, ofta hängande. Hylle av fem, vita, rödlätta eller grönaktiga hylleblad. Ståndare åtta. Stift ett, med tre märken. Frukt en nöt, omgiven av hyllebladen. Nöt trekantig, blank eller matt svart.
Kromosomtal: 2n=20 (lövbinda), 2n=40 (åkerbinda), 2n=44 (jätteslide, parkslide).

Övrigt. Arterna fördes förut ofta till släktet Polygonum, men de senare har upprätta blommor och frukter. De två upprätta fleråriga arterna har ibland förts till släktet Reynoutria.

Släktet har nio arter varav två, åkerbinda (F. convolvulus) och lövbinda (F. dumetorum), är ursprungliga i Sverige. Ytterligare två, de odlade arterna jätteslide (F. sachalinensis) och parkslide (F. japonica), förekommer som förvildade. De båda sistnämnda är upprättväxande, en till tre meter höga örter. Bokharabinda (F. baldschuanica) är en starkväxande klätterväxt som ibland odlas i trädgårdar.

Familj: Polygonaceae

Arter:
jätteslide (F. sachalinensis)
lövbinda (F. dumetorum)
parkslide (F. japonica)
åkerbinda (F. convolvulus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/fallo/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg