Åkerbinda

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve

Vetenskapliga synonym: Bilderdykia convolvulus (L.) Dum., Helxine convolvulus (L.) Neuman, Polygonum convolvulus L.

Vindeslirekne Snerle-Pileurt Kiertotatar Vafblaðka Black-bindweed Acker-Windenknöterich

Åkerbinda

Beskrivning. Åkerbinda är en ettårig, slingrande ört med oansenliga blommor. Stjälken är kantig, ofta förgrenad nertill och slingrar sig medurs. Bladen är trekantiga med hjärtlik eller pillik bladbas och har vid bladfästet en hinnartad, rörlik stipelslida. Åkerbinda blommar från juli till september, blommorna är hängande och grönaktiga. Blommornas hylleblad sitter kvar även efter fruktmognaden och bildar då trubbkantade kölar på frukten. Nöten är matt svart.
Åkerbinda Åkerbinda är mycket lik lövbinda (F. dumetorum), den senare skiljs genom nästan trind stjälk, blanka nötter och vingkantade frukter. Arten åkervinda (Convolvulus arvensis) kan, när den inte blommar, förväxlas med åkerbinda. Den förra slingrar sig dock moturs, saknar stipelslidor och frukten är en äggrund kapsel.

Åkerbinda

Utbredning. Åkerbinda är vanlig överallt utom i fjälltrakterna. Den växer på odlad mark och betraktas ofta som ett besvärligt ogräs. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Användning. Åkerbindans frukter har förr använts till mjöl och gryn på samma sätt som bovete (Fagopyrum esculentum).

Etymologi. Artnamnet convolvulus kommer av latinets convolvere (hoprulla) och syftar på det slingrande växtsättet. Namnet återfinns också som vetenskapligt namn på släktet vindor (Convolvulus), som har likartat växtsätt.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Fallopia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Åkerbindans 'frön' likna Bokhvetets både till utseende och smak och äro användbara till mat, ehuru de för den besvärliga insamlingen mest lemnas åt foglarne."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/fallo/fallcon.html
Senaste uppdatering: 13 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg