Bistorta (L.) Adans.

Ormrötter

Beskrivning. Fleråriga örter, med kort, kraftig och ofta vriden jordstam. Stjälk ogrenad, upprätt, fåbladig. Stipelslidor bruna, hela, ej uppfransade. Blad skaftade, bladskiva smalt lansettlik eller äggrund, med helbräddad kant. Blommor tvåkönade, i toppställda ax, ibland med groddknoppar nedtill. Hylle av fem, vita eller rosa, likstora, kronbladslika hylleblad. Ståndare åtta. Stift ett, märken tre. Frukt en trekantig nöt.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Släktets arter fördes förr till Polygonum, men sedan detta delats i flera mindre utgör ormrötter ett eget släkte som anses stå pilörterna (Persicaria) nära.

Etymologi. Släktnamnet Bistorta kommer av latinets bi (två) och torquere (vrida) och betyder 'två gånger vriden', vilket syftar på den vridna jordstammen hos arten stor ormrot (B. major).

Släktet förs ofta till släktet pilörter (Persicaria), tillsammans med sliden (Aconogonon), och tillsammans har dessa tre släkten omkring 150 arter. I Sverige förekommer ormrot (B. vivipara) och den naturaliserade arten stor ormrot (B. major). De två arterna bergormrot (B. affinis) och blodormrot (B. amplexicaulis) odlas som marktäckare i trädgårdar och kan ibland påträffas förvildade.

Familj: Polygonaceae

Arter:
ormrot (B. vivipara)
stor ormrot (B. major)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/bisto/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg