Bestämningsnyckel

Bistorta (L.) Adans. - Ormrötter

1. Stjälk upp till tre decimeter hög. Nedre blad högst tre centimeter breda. Blomax smala, med rödbruna groddknoppar i nedre delen.
---ormrot (B. vivipara)
1. Stjälk upp till fem decimeter hög. Nedre blad mer än tre centimeter breda. Blomax tjocka, utan groddknoppar.
---stor ormrot (B. major)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/bisto/nyckel.html
Senaste uppdatering: 13 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg