Bildgalleri

Ormrot - Bistorta vivipara (L.) Gray


Ormrot

Ormrot med groende
groddknoppar

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/bisto/bistviv2.html
Senaste uppdatering: 28 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg