Aconogonon (Meisn.) Rchb.

Sliden

Beskrivning. Fleråriga, busklikt greniga örter, med krypande jordstam. Stjälk upprätt. Blad strödda, oskaftade eller kortskaftade, lansettlika, med helbräddad kant, bladrosett saknas. Blommor tvåkönade, små, i toppställd, rikt grenig, vipplik ställning. Hylle av fem, kronbladslika, vita, olikstora hylleblad. Ståndare åtta. Stift ett, märken tre. Frukt en trekantig nöt.
Kromosomtal: 2n=20 (alpslide), 2n=100 (vippslide).

Etymologi. Släktnamnet Aconogonon har oklar syftning.

Släktet har ett fåtal arter. Två arter förekommer naturaliserade i Sverige, alpslide (A. alpinum) och vippslide (A. divaricatum).

Familj: Polygonaceae

Arter:
alpslide (A. alpinum)
vippslide (A. divaricatum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/acono/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg