Bestämningsnyckel

Aconogonon (Meisn.) Rchb. - Sliden

1. Blad vanligen kortskaftade. Bladskiva hårig, omkring två decimeter lång, lansettlik med sin största bredd nära basen, bas rundad.
---alpslide (A. alpinum)
1. Blad vanligen oskaftade. Bladskiva kal med fint franshårig kant, omkring en decimeter lång, smalt lansettlik med sin största bredd på mitten, bas killik.
---vippslide (A. divaricatum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/acono/nyckel.html
Senaste uppdatering: 13 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg