Polygala L.

Jungfrulin

Beskrivning. Fleråriga lågväxta örter. Blad enkla, helbräddade, strödda, nedre blad ibland rosettställda; stipler saknas. Blommor i toppställda axlika klasar, tvåkönade, läppformiga. Foderblad fem, de tre yttre små, smala och gröna, de två inre stora och kronbladslika under blomningen, senare gröna och omslutande frukten. Kronblad tre, skenbart sammanväxta, ett rännformigt och fransigt i främre kanten. Ståndare åtta, ståndarsträngar nedtill förenade fyra och fyra. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en fåfröig hjärtformad kapsel med liten vingkant. Frön svarta, håriga, med flikigt oljerikt bihang; sprids med myror.
Kromosomtal: 2n=34 (rosettjungfrulin, toppjungfrulin), 2n=68 (jungfrulin).

Övrigt. Blommorna ser mycket speciella ut, men kan påminna något om ärtväxternas (Fabaceae) blommor.

Etymologi. Släktnamnet Polygala kommer av grekiskans polys (mycket) och gala (mjölk), namnet fick de eftersom man ansåg att de ökade mjölkproduktionen hos boskap. Svenska släktnamnet jungfrulin kommer av att bladen hos våra arter liknar linets (Linum usitatissimum), men förr kallades de ofta fågelörter då man tyckte blommorna liknade små fåglar med utbredda vingar.

Släktet har omkring 500 arter varav tre, jungfrulin (P. vulgaris), toppjungfrulin (P. comosa) och rosettjungfrulin (P. amarella), förekommer i Sverige.
Vår herres strumpor (P. chamaebuxus) är en lågväxt halvbuske som ibland odlas som stenpartiväxt. Senegarot (P. senega) är en nordamerikansk art vars rot, som innehåller ämnen med slemlösande egenskaper, ingår som beståndsdel i olika hostmediciner.

Familj: Polygalaceae

Arter:
jungfrulin (P. vulgaris)
rosettjungfrulin (P. amarella)
toppjungfrulin (P. comosa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"och man vill påstå, at den mycket öker mjölken hos Kor; huru man likwäl kommit i ärfarenhet häraf är swårt at finna, då Örten wanligen är så liten, och utom dess ligga dess fingers långa stjelkar så åt marken, at Koen föga kommer åt dem."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygala/polyg/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg