Toppjungfrulin

Polygala comosa Schkuhr

Toppblåfjør Top-Mælkeurt Tupsulinnunruoho Schopfige Kreuzblume

Toppjungfrulin Beskrivning. Toppjungfrulin är en flerårig ört med strödda, långsmala, spetsiga blad och oftast rosa blommor i långa klasar. Den blommar i juni-juli och har långa stödblad, som är längre än blomknopparna och därför skjuter ut mellan dem i blomställningens övre del. Blommorna är små, vanligen bara upp till fem millimeter långa. Den hjärtformade frukten är vingkantad och de kronbladslika foderbladen är ungefär lika långa som kapseln.
Toppjungfrulin Toppjungfrulin är mycket lik den vanliga arten jungfrulin (P. vulgaris), den senare har dock korta stödblad som inte skjuter ut mellan knopparna, samt större blommor. Den tredje arten rosettjungfrulin (P. vulgaris) har en basal bladrosett. Toppjungfrulin

Utbredning. Toppjungfrulin är sällsynt och förekommer i kalkrika områden i södra Sverige upp till Gästrikland. Den växer på torr och öppen mark. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet comosa kommer av latinets coma (hår) och betyder 'med hår', vilket kan syfta på blomställningens smala utskjutande stödbladsspetsar.

Familj: Polygalaceae
Släkte: Polygala

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygala/polyg/polycom.html
Senaste uppdatering: 12 juni 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg