Bestämningsnyckel

Polygala L. - Jungfrulin

1. Nedre blad samlade i basal rosett. Foderbladen täcker inte fruktkapseln.
---rosettjungfrulin (P. amarella)
1. Utan basal bladrosett. Foderbladen täcker fruktkapseln.
---2

2. Blommornas stödblad korta, kortare än blomknopparna och ej utskjutande mellan dem i blomställningens övre del. Blommor oftast blå, stora, vanligen mer än sex millimeter långa.
---jungfrulin (P. vulgaris)
2. Blommornas stödblad långa, längre än blomknopparna och utskjutande mellan dem i blomställningens övre del. Blommor oftast rosa, små, vanligen bara upp till fem millimeter långa.
---toppjungfrulin (P. comosa)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygala/polyg/nyckel.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg