Polemonium L.

Blågullar

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt med strödda blad. Blad skaftade, parbladiga med uddblad. Blommor tvåkönade, samlade i knippen. Foder femflikigt. Krona sambladig, klock- eller skålformad, femtalig, blå eller ibland vit; vriden i knopp. Ståndare fem. Stift ett, märken tre. Fruktämne översittande. Frukt en trerummig kapsel.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Polemonium var ett växtnamn redan hos Dioskorides, 70 f. Kr. Namnet kommer av grekiskans polemos (strid) eller av Polemon, som var en kung i Mindre Asien (Lid 1985).

Släktet har 25 arter varav två, blågull (P. caeruleum) och lappblågull (P. acutiflorum), förekommer i Sverige.

Familj: Polemoniaceae

Arter:
blågull (P. caeruleum)
lappblågull (P. acutiflorum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polemonia/polem/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg