Plumbaginaceae

Triftväxter

Beskrivning. Fleråriga, vanligen lågväxta örter. Blad samlade i basal rosett, nästan trådsmala eller spatelformade, med helbräddad kant. Blomstjälkar upprätta, bladlösa. Blommor tvåkönade, i knippen samlade i täta huvuden eller i rikt grenade blomställningar. Foder kvarsittande i frukt, upptill vidgat, bildande ett hinnartat, femflikat, ibland färgat bräm. Krona sambladig, femflikad, rosa eller violett. Ståndare fem. Stift fem, kala eller nedtill håriga. Fruktämne översittande. Frukt en enfröig kapsel.

Familjen har 27 släkten och över 700 arter. I Sverige finns bara de två släktena triftar (Armeria) och rispar (Limonium). Tre arter förekommer i Sverige, den mångformiga arten trift (Armeria maritima) och de två arterna marrisp (Limonium vulgare) och bohusmarrisp (L. humile). Tillfälligt påträffas också den odlade arten axrisp (Psilliostachys suworowii).
Blyblomma (Plumbago capensis) med ljust himmelsblå blommor är en ofta odlad krukväxt som också hör till familjen.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Armeria - triftar
Limonium - rispar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plumbagina/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg