Bestämningsnyckel

Plumbaginaceae - Triftväxter

1. Blad smala, gräslika. Blommor i huvudlik samling, rosa eller sällan vita.
---triftar (Armeria) - 1 art: trift (A. maritima)
1. Blad breda. Blommor i grenig ställning, violetta.
---rispar (Limonium) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plumbagina/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg