Limonium Mill.

Rispar

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Blad samlade i basal rosett; breda, spatelformade, något köttiga. Blomstängel trind eller kantig. Stödblad spetsiga eller trubbiga. Blommor uppåtriktade i fåblommiga knippen i stora grenade, glesa eller täta blomställningar. Foder trattformat, upptill med färgat, hinnaktigt bräm; länge kvarsittande. Krona violett. Ståndare fem. Stift fem, kala. Frukt en enfröig kapsel.
Kromosomtal: 2n=36, 45 (marrisp), 2n=36, 54 (bohusmarrisp).

Etymologi. Släktnamnet Limonium kommer av grekiskans leimon (sank äng) och syftar på växtplatsen.

Släktet har omkring 350 arter. I Sverige förekommer de två arterna marrisp (L. vulgare) och bohusmarrisp (L. humile).
Flera andra arter odlas som prydnadsväxter eller till eterneller, till exempel silverrisp (L. latifolium), gulrisp (L. bonduellei) och blårisp (L. sinuatum).

Familj: Plumbaginaceae

Arter:
bohusmarrisp (L. humile)
marrisp (L. vulgare)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plumbagina/limon/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg