Marrisp

Limonium vulgare Mill.

Vetenskapliga synonym: Statice limonium L., S. scanica Fr.; S. scanica var. hallandica Neuman (var. hallandicum)
Svenska synonym: vanlig marrisp (var. vulgare), hallandsmarrisp (var. hallandicum)

Marrisp Tætblomstret Hindebæger Common Sea-lavender Strandflieder

Marrisp

Beskrivning. Marrisp är en lågväxt ört som blir upp till tre decimeter hög. Bladen är spatelformade och sitter samlade i en basal rosett. Marrisp blommar från juli till september. Blomstängeln grenar sig vanligen ovanför mitten och är nästan trind. Blomgrenarna är tätblommiga och ofta något bågböjda, stödbladen är spetsiga. Blommorna har rundade kronflikar och är lila med gula ståndarknappar. Varieteten hallandsmarrisp (var. hallandicum) har en något avvikande förgrening och subtila skillnader i fodrets och stödbladens form.
Blommor av marrisp Marrisp liknar den oftast mer högväxta bohusmarrispen (L. humile), den senare har kantiga blomstänglar som grenar sig längre ner, samt glesa blomställningar och rödbruna ståndarknappar. Hybrider mellan de två arterna kan uppstå om de växer tillsammans.

Marrisp

Utbredning. Marrisp är sällsynt och förekommer bara på strandängar längs Västkusten. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vulgare kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Plumbaginaceae
Släkte: Limonium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plumbagina/limon/limovul.html
Senaste uppdatering: 29 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg