Armeria Willd.

Triftar

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, bladlös. Blad samlade i basal rosett, långa, nästan trådsmala. Blommor i huvudlik samling i toppen av stjälken, omgivna av hinnaktiga skärmblad. Foder trattformat, länge kvarsittande; upptill vidgat, hinnaktigt. Krona med kort pip, femflikad, rosa. Ståndare fem. Stift fem, håriga nertill. Frukt en enfröig kapsel.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Armeria kommer ursprungligen från keltiskans ar mor (vid havet).

Släktet har ett hundratal arter varav en, trift (A. maritima), förekommer vildväxande i Sverige. Ibland odlas också andra arter av triftar, till exempel arten A. pseudarmeria.

Familj: Plumbaginaceae

Art:
trift (A. maritima)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plumbagina/armer/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg