Dvärgkämpar

Plantago tenuiflora Waldst. & Kit.

Svenska synonym: dvärgsutt

Dvergkjempe Dværg-Vejbred

Dvärgkämpar

Beskrivning. Dvärgkämpar är en liten ettårig art, knappast högre än fem centimeter, men oftast betydligt lägre. De fåtaliga bladen är hela och smalt jämnbreda, ibland nästan trådsmala. Blommorna är oansenliga, liksom hos de övriga arterna i släktet, och sitter i ett kort fåblommigt ax. Frukterna är mångfröiga.Arten blommar på våren.
Dvärgkämpar liknar ingen av de andra arterna i släktet kämpar (Plantago) utan är mest lik råttsvans (Myosurus minimus) i familjen ranunkelväxter (Ranunculaceae), men denna har dock en utdragen blomaxel med små nötter och inte ett fåtal lockkapslar som dvärgkämpar. De båda arterna förekommer ofta tillsammans i samma miljö.

Dvärgkämpar

Utbredning. Dvärgkämpar förekommer endast på Ölands alvar. Den växer på naken jord i kanten av små grunda vattensamlingar som torkar ut under sommaren. Artens närmast förekomster finns i Ungern och Sydryssland och den tillhör den grupp sydösteuropeiska stäpparter som i vårt land endast finns på Ölands alvar. Dvärgkämpar Första fynduppgift är från Runsten på Öland och publicerades 1824 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tenuiflora kommer av latinets tenuis (smal, späd) och flos (blomma) och syftar på de små blomaxen.

Familj: Plantaginaceae
Släkte: Plantago

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plantagina/plant/planten.html
Senaste uppdatering: 18 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg