Gulkämpar

Plantago maritima L.

Svenska synonym: sutt

Strandkjempe Strand-Vejbred Meriratamo Kattartunga Sea Plantain Strand-Wegerich

Gulkämpar Beskrivning. Gulkämpar är en kal flerårig ört med grov och grenig jordstam. Den växer i täta tuvor och har smalt jämnbreda, köttiga, ofta fläckiga blad. Arten blommar under högsommaren med oansenliga blommor som sitter i långsträckta ax. Blomman är fyrtalig och utmärks av de långa ståndarna som har gula ståndarknappar. Frukten är lockkapsel som innehåller flera frön.
Gulkämpar Gulkämpar förväxlas knappast med de andra arterna i släktet kämpar (Plantago), den kan däremot förväxlas med havssälting (Triglochin maritimum) från familjen sältingväxter (Juncaginaceae). De båda arterna växer ofta tillsammans på havsstränder men kan bland annat skiljas på att den senare har tretaliga blommor och klyvfrukter som vid mognaden spricker upp i sex delfrukter.

Gulkämpar Utbredning. Gulkämpar växer huvudsakligen på havsstrandängar där den tillhör karaktärsväxterna tillsammans med strandkrypa (Glaux maritima), salttåg (Juncus gerardii), strandaster (Tripolium vulgare) och havssälting (Triglochin maritimum). Den är vanlig i nästan hela landet, utom vid Bottenvikens stränder där den är mindre allmän. På senare år har arten dessutom börjat bli ganska vanlig längs våra landsvägar. Troligen gynnas arten av saltningen under vintrarna. Första fynduppgift är från 1600-talet (Nordstedt 1920).

Gulkämpar Etymologi. Artnamnet maritima kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växande vid havet'.

Familj: Plantaginaceae
Släkte: Plantago

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plantagina/plant/planmar.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg