Svartkämpar

Plantago lanceolata L.

Svenska synonym: spetsgroblad

Smalkjempe Lancet-Vejbred Heinäratamo Ribwort Plantain Spitz-Wegerich

Svartkämpar Beskrivning. Svartkämpar är en kal eller finhårig, flerårig ört med en basal rosett av lansettlika blad. Bladen har flera tydligt markerade parallella nerver. Arten blommar i maj med oansenliga blommor som sitter samlade i ett huvudlikt eller ibland långt utdraget ax i toppen av ett något kantigt skaft. Kronbladen är fyrflikiga och vitaktiga med bruna mittnerver. Ståndarna är långa och har gulvita ståndarknappar. Fröna avsöndrar slem i väta.
Svartkämpar Svartkämpar är ganska mångformig men bör inte kunna förväxlas med någon av de andra arterna i släktet. Bladen hos rödkämpar (P. media) är till exempel betydligt bredare och tydligt håriga.

Svartkämpar Utbredning. Svartkämpar växer på snart sagt alla torra marker, som berghällar, torrbackar och ängar. Den är vanlig upp till södra Norrland, men förekommer också sparsamt längre norrut. Första fynduppgift. Arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lanceolata betyder lansettlik och syftar på bladformen.

Familj: Plantaginaceae
Släkte: Plantago

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plantagina/plant/planlan.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg