Strandkämpar

Plantago coronopus L.

Svenska synonym: kråksutt

Flikkjempe Fliget-Vejbred Liuskaratamo Buck's-Horn Plantain Krähenfuß-Wegerich

Strandkämpar

Beskrivning. Strandkämpar är en liten, ofta ettårig art med en basal bladrosett och uppstigande blomstjälkar med korta ax. Bladen är djupt flikiga och tydligt håriga. Arten är ganska sen och blommar först på sensommaren, i juli-augusti. Blommorna är oansenliga med långa ståndare som har gulaktiga ståndarknappar. Strandkämpar är ofta ettårig och utvecklar då ett svagt rotsystem och ganska små bladrosetter. Den kan dock uppträda som två- eller flerårig och blir då större och grövre.
Strandkämpar De håriga och flikiga bladen är dock alltid ett säkert kännetecken för arten som skiljer den från till exempel gulkämpar (P. maritima) som växer i samma miljöer.

Utbredning. Strandkämpar växer uteslutande i närheten av havet, på havsstrandängar, klippor och ruderatmark. Man finner den oftast på öppen jord där konkurrensen från andra arter är liten. Strandkämpar är ganska vanlig på Västkusten, men förekommer sällsynt även på Ostkusten upp till Öland och södra Småland. Första fynduppgift är från Lomma i Skåne och publicerades 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet coronopus kommer av grekiskans korone (kråka) och pous (fot), och betyder kråkfot vilket syftar på bladformen. Namnet användes också som släktnamn på släktet hamnkrassingar (Coronopus) som hör till familjen korsblommiga växter (Brassicaceae).

Familj: Plantaginaceae
Släkte: Plantago

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plantagina/plant/plancor.html
Senaste uppdatering: 7 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg