Sandkämpar

Plantago arenaria Waldst. & Kit.

Vetenskapliga synonym: Plantago indica L., P. psyllium L., P. ramosa Asch., Psyllium arenarium (Waldst. & Kit.) Mirb.
Svenska synonym: spanskt loppfrö

Greinkjempe Grenet Vejbred Haarovaratamo Branched Plantain Sand-Wegerich

Sandkämpar Beskrivning. Sandkämpar är en ettårig ört med upprätt, upp till fyra decimeter hög, hårig stjälk som ofta är mer eller mindre grenig. Bladen sitter motsatta och är linjära till smalt lansettlika med tre otydliga nerver. Sandkämpar blommar från juli till september, blommorna är små och oansenliga och sitter samlade i rundade huvudlika ax på långa skaft från bladvecken. Blomax och axskaft saknar körtelhår, de basala stödbladen har en bred avsatt bas och långa bladlika spetsar. Ståndarna har långa gula ståndarknappar. Frukten är tvåfröig.
Sandkämpar Sandkämpar skiljer sig från de flesta andra arterna i släktet kämpar (Plantago) genom sin upprätta håriga stjälk med smala motsatta blad, samt avsaknaden av en basal bladrosett. Den kan dock förväxlas med loppfrö (P. afra), som har liknande byggnad, men den senare har körtelhåriga ax och axskaft, samt likformiga stödblad som inte har bladlika spetsar.

Sandkämpar

Utbredning. Sandkämpar är sällsynt och förekommer ofta bara tillfälligt i Syd- och Mellansverige. Den växer på öppen sandig mark, vägkanter, hamnar och lastplatser. Första fynduppgift är från Malmö, Skåne och publicerades 1863 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet arenaria kommer av latinets arena (sand) och betyder 'växer på sandig mark'.

Familj: Plantaginaceae
Släkte: Plantago

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plantagina/plant/planare.html
Senaste uppdatering: 26 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg