Bestämningsnyckel

Plantago L. - Kämpar

1. Vattenväxt. Blad trinda. Blommor enkönade, ensamma, oskaftade eller på skaft från bladrosetten. Frukt en nöt.
---strandpryl (P. uniflora)
1. Landväxt. Blad platta eller nästan trinda. Blommor tvåkönade, i flerblommigt och långt skaftat ax. Frukt en kapsel.
---2

2. Blad motsatta, stjälk välutvecklad, upprätt. Ettåriga.
---sandkämpar (P. arenaria)
2. Blad i rosett, stjälk obetydlig. Fleråriga eller sällan ettåriga.
---3

3. Blad parflikiga.
---strandkämpar (P. coronopus)
3. Blad enkla, ej parflikiga.
---4

4. Blad smala, linjära, jämnbreda.
---5
4. Blad bredare, lansettlika till ovala.
---6

5. Mycket liten, bara ett par centimeter hög. Ettårig.
---dvärgkämpar (P. tenuiflora)
5. Lågväxt till medelstor, minst fem centimeter hög. Flerårig.
---gulkämpar (P. maritima)

6. Blad lansettlika. Axskaft kantigt. Ax mörkt, först runt senare något utdraget.
---svartkämpar (P. lanceolata)
6. Blad brett ovala. Axskaft trint. Ax ljust, avlångt.
---7

7. Blad kala eller fint håriga. Ax långt, ungefär lika långt som axskaftet. Ståndarknappar gula eller blekt violetta, ståndarsträngar vita.
---groblad (P. major)
7. Blad tätt håriga. Ax kort, mycket kortare än axskaftet. Ståndarknappar vita, ståndarsträngar rosa.
---rödkämpar (P. media)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/plantagina/plant/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg