Parnassia L.

Slåtterblommor

Beskrivning. Flerårig, lågväxt, kal ört. Stjälk upprätt, ensam eller flera ifrån jordstammen, vanligen med ett oskaftat stjälkblad och en toppställd blomma. Blad i basal bladrosett, hela, långskaftade, ovala med hjärtlik bas. Blomma femtalig, kronblad vita med tydliga nerver. Ståndare tio, de fem yttre sterila så kallade staminodier, de fem inre fertila. Staminodier grönaktiga, långskaftade gulgröna körtlar. Märken fyra. Frukt en kapsel. Frö med säckformigt nätmönstrat fröskal.
Kromosomtal: 2n=18, 36.

Etymologi. Släktnamnet Parnassia användes redan av Dioskorides som namn på en växt från Parnassos (Lid 1985).

Släktet har 15 arter varav en, slåtterblomma (P. palustris), förekommer i Sverige.

Familj: Parnassiaceae

Art:
slåtterblomma (P. palustris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/parnassia/parna/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 juni 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg