Papaveraceae

Vallmoväxter

Beskrivning. Ett- till fleråriga växter med klar eller färgad mjölksaft. Blad strödda, parflikiga eller parbladiga; stipler saknas. Blommor tvåkönade, radiärsymmetriska eller tvåsidigt symmetriska. Foderblad vanligen två, tidigt avfallande. Kronblad fyra till sex, ibland olikformade. Ståndare två, fyra eller talrika. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel eller en enfröig nöt. Frön ibland med oljerikt bihang (elaiosom).

Övrigt. Några av släktena i Papaveraceae, bland annat nunneörter (Corydalis) och jordrökar (Fumaria) förs ibland till en egen familj, Fumariaceae.
Vallmo är ett namn som används inom flera olika släkten, som hornvallmor (Glaucium), vallmor (Papaver) och även de odlade arterna i släktet bergvallmor (Meconopsis). Samma sak gäller även suffixet nunneört som används inom släktena klängnunneörter (Ceratocapnos), nunneörter (Corydalis) och bleknunneörter (Pseudofumaria).

Familjen har 41 släkten och omkring 650 arter. I Sverige finns sju släkten med sammanlagt omkring 20 arter, bland annat jordrök (Fumaria officinalis), rågvallmo (Papaver dubium), skelört (Chelidonium majus), smånunneört (Corydalis intermedia) och strandvallmo (Glaucium flavum).
Vallmoväxter odlas ofta som prydnadsväxter, förutom olika vallmor (Papaver) odlas till exempel löjtnantshjärta (Lamprocapnos spectabilis), fänrikshjärta (Dicentra formosa), blå bergvallmo (Meconopsis betonicifolia), vippvallmor (Macleaya) och den ettåriga arten sömntuta (Eschscholzia californica).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Ceratocapnos - klängnunneörter
Chelidonium - skelörter
Corydalis - nunneörter
Fumaria - jordrökar
Glaucium - hornvallmor
Papaver - vallmor
Pseudofumaria - bleknunneörter

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg