Bleknunneörter

Pseudofumaria Medik.

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt, grenig. Blad två till tre gånger pardelade, skaftade; småblad skaftade, omvänt äggrunda. Blommor samlade i klase. Stödblad lansettlika, hinnaktiga. Krona gul, sporre kort. Frukt en kapsel. Frön med oljerikt bihang (elaiosom).
Kromosomtal: 2n=64.

Övrigt. Släktet förs ibland till familjen Fumariaceae tillsammans med släktena nunneörter (Corydalis), klängnunneörter (Ceratocapnos) och jordrökar (Fumaria).

Etymologi. Släktnamnet Pseudofumaria kommer av grekiskans pseudes (falsk) och Fumaria som är det vetenskapliga namnet på släktet jordrökar.

Släktet har två arter, den odlade arten gul nunneört (P. lutea) som förekommer förvildad i Sverige och blekgul nunneört (P. alba) som har påträffats tillfälligt.

Familj: Papaveraceae

Art:
gul nunneört (P. lutea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/pseud/welcome.html
Senaste uppdatering: 30 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg