Gul nunneört

Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.

Vetenskapliga synonym: Corydalis lutea (L.) DC., Fumaria lutea L.

Gul lerkespore Gul Lærkespore Keltakiurunkannus Yellow Corydalis Gelber Lerchensporn

Gul nunneört Beskrivning. Gul nunneört är en lågväxt, ljusgrön, flerårig ört med flikiga blad och små gula blommor. Stjälken är upprätt och grenig. Bladen är två till tre gånger pardelade och har skaftade och omvänt äggrunda småblad, de är gröna på översidan och blågröna på undersidan. Gul nunneört blommar under hela sommaren, från juni till september, med gula blommor som sitter samlade i klasar. Blommorna har hinnaktiga, lansettlika stödblad och blomkronan är rent gul och har en kort sporre. Frukten är kapsel.
Gul nunneört Gul nunneört kan knappast förväxlas med andra arter. Den likaså gulblommiga arten sibirisk nunneört (Corydalis nobilis) är betydligt större och har blekare gula blommor med mörka spetsar och lång sporre, samt flikiga stödblad.

Utbredning. Gul nunneört är en odlad art som förvildats i södra och mellersta Sverige. Arten kommer ursprungligen från södra Europa. Gul nunneört Första fynduppgift som förvildad publicerades 1943 (Hylander 1971).

Användning. Gul nunneört odlas som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet lutea betyder gul och syftar på blommans färg.

Familj: Papaveraceae
Släkte: Pseudofumaria

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/pseud/pseulut.html
Senaste uppdatering: 2 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg