Papaver L.

Vallmor

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala eller håriga örter med gul eller vit mjölksaft. Stjälkar upprätta, bladlösa eller med strödda blad. Blad hela eller flikiga. Blommor toppställda, nickande i knopp. Foderblad två, tidigt avfallande. Kronblad stora, fyra eller ibland många hos en del odlade former, röda eller sällan gula, hos odlade arter ibland vita, rosa eller orange. Ståndare talrika. Märken förenade till en rund skiva med radiära märkesstrålar. Frukt en mångfröig, rund till avlång, kal eller borsthårig kapsel som öppnar sig med porer upptill. Frön utan oljerikt bihang.
Kromosomtal: 2n=14 (kornvallmo, sibirisk vallmo), 2n=22 (opievallmo), 2n=42 (rågvallmo, spikvallmo), 2n=56 (laestadiusvallmo), 2n=70 (fjällvallmo).

Övrigt. Namnet vallmo förekommer också hos arter ur flera andra släkten, som exempel kan nämnas arterna strandvallmo (Glaucium flavum) och taggvallmo (Argemone mexicana), och släktet bergvallmor (Meconopsis) med arter som engelsk vallmo (M. cambrica).

Etymologi. Släktnamnet Papaver användes som namn på opievallmo (P. somniferum) av Plautus.

Släktet har åttio arter. I Sverige förekommer ett knappt tjugotal arter, av dessa är bara åtta betraktade som bofasta i landet medan de övriga uppträder tillfälligt. Välkända arter är de ettåriga 'ogräsen' med röda blommor, rågvallmo (P. dubium), spikvallmo (P. argemone) och kornvallmo (P. rhoeas). I fjällen förekommer två fleråriga sällsynta arter med blekgula blommor, fjällvallmo (P. radicatum) och laestadiusvallmo (P. laestadianum). Dessutom finns flera ett- till fleråriga arter som odlas som prydnadsväxter och som ibland förvildas, till exempel jättevallmo (P. pseudoorientale), mörk jättevallmo (P. bracteatum), opievallmo (P. somniferum), orientvallmo (P. orientale) och sibirisk vallmo (P. croceum).

Familj: Papaveraceae

Arter:
fjällvallmo (P. radicatum)
jättevallmo (P. pseudoorientale)
kornvallmo (P. rhoeas)
laestadiusvallmo (P. laestadianum)
opievallmo (P. somniferum)
rågvallmo (P. dubium)
sibirisk vallmo (P. croceum)
spikvallmo (P. argemone)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/papav/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg