Jättevallmo

Papaver pseudoorientale (Fedde) Medw.

Vetenskapliga synonym: P. bracteatum auct., P. orientale auct.

Oriental Poppy

Jättevallmo Beskrivning. Jättevallmo är en storväxt, flerårig ört. Stjälken är hårig och kan bli omkring en meter hög. Bladen är djupt parflikiga och tydligt borsthåriga, de flesta sitter samlade i rosett vid basen men några sitter strödda på stjälken. Jättevallmo blommar i juni-juli, blommorna blir drygt en decimeter breda och har vanligen rödoranga kronblad med en svartlila fläck vid basen. Odlade sorter kan ha vita eller rosa kronblad. Blommorna saknar ofta flikiga stödblad men kan ibland omges av ett par sådana. Foderbladen är oftast tre, de är stora och breda men faller av tidigt. Ståndarna är svartvioletta med violetta knappar och pistillen har talrika märkesstrålar. Fruktkapseln är kal, tre till fyra centimeter lång, och till formen brett omvänt äggrund.
Genom att vara flerårig skiljs jättevallmo från alla de inhemska rödblommiga arterna och kännetecknas av sina stora blommor med svartlila fläck vid basen av kronbladen. Ett par snarlika arter odlas, orientvallmo (P. orientale) som skiljs genom mindre fruktkapsel och kronblad utan mörk fläck vid basen, och mörk jättevallmo (P. bracteatum) som liksom orientvallmo har enfärgade kronblad men som har blommor vilka omges av ett par flikiga stödblad.

Utbredning. Jättevallmo förekommer naturaliserad på kulturmark i Sydsverige, i vägkanter, på banvallar och i anslutning till bebyggelse. Arten härstammar från Turkiet och Kaukasus.

Anvädning. Jättevallmo odlas ofta som prydnadsväxt i trädgårdar där den med tiden kan bilda stora bestånd. Förutom vildtypen saluförs ett par förädlade namnsorter i handeln, till exempel den vitblommiga sorten 'Perry's white'.

Etymologi. Artnamnet pseudoorientale betyder 'falsk orientvallmo' och kommer av latinets pseudo- (falsk), samt orientale som är artepitetet i det vetenskapliga namnet på arten orientvallmo (P. orientale).

Familj: Papaveraceae
Släkte: Papaver

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/papav/papapse.html
Senaste uppdatering: 12 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg