Bestämningsnyckel

Papaveraceae - Vallmoväxter

1. Örter med klar eller färgad mjölksaft. Blommor med flera symmetriplan (radiärsymmetriska). Kronblad fyra, lika, utan sporre.
---2
1. Örter utan mjölksaft. Blommor med ett symmetriplan (zygomorfa). Kronblad olikformade, ett med sporre.
---4

2. Blommor i fåblommiga flockar.
---skelörter (Chelidonium) - 1 art: skelört (C. majus)
2. Blommor ensamma.
---3

3. Märke tvåflikigt. Fruktkapsel skidlik, mycket lång och smal.
---hornvallmor (Glaucium) - 2 arter: bestämningsnyckel
3. Märken förenade till en rund skiva med radiära märkesstrålar. Fruktkapsel rund till avlång.
---vallmor (Papaver) - 7 arter: bestämningsnyckel

4. Blad med långa greniga klängen.
---klängnunneörter (Ceratocapnos) - 1 art: klängnunneört (C. claviculata)
4. Blad utan klängen.
---5

5. Stjälk vek, uppstigande till upprätt. Frukt en nästan rund nöt.
---jordrökar (Fumaria) - 2 arter: bestämningsnyckel
5. Stjälk upprätt. Frukt en plattad kapsel.
---6

6. Blommor gula, stödblad hela.
---bleknunneörter (Pseudofumaria) - 1 art: gul nunneört (P. lutea)
6. Blommor rosalila till rödvioletta, ibland gula men då med flikiga stödblad.
---nunneörter (Corydalis) - 6 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg