Glaucium Mill.

Hornvallmor

Beskrivning. Ett- till fleråriga örter med gul mjölksaft. Stjälkar upprätta, greniga, kala eller utspärrat borsthåriga. Blad blågröna, parflikiga, stjälkomfattande, de nedre håriga. Blommor stora, ensamma. Foderblad två. Kronblad fyra, gula eller röda. Ståndare talrika. Stift med tvådelat märke. Fruktämne smalt, tvårummigt. Frukt en mycket lång och smal, skidlik kapsel. Frön utan oljerikt bihang.
Kromosomtal: 2n=12.

Övrigt. Släktet skiljs från vallmor (Papaver) genom att de senare har korta, tjocka kapslar och stjärnformiga, skivlika märken.

Etymologi. Släktnamnet Glaucium kommer av grekiskans glaukos (blågrön).

Släktet har omkring 20 arter. I Sverige förekommer två arter, den gulblommiga strandvallmon (G. flavum) och den tillfälliga, rödblommiga arten röd hornvallmo (G. corniculatum).

Familj: Papaveraceae

Arter:
röd hornvallmo (G. corniculatum)
strandvallmo (G. flavum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/glauc/welcome.html
Senaste uppdatering: 30 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg