Bestämningsnyckel

Glaucium Mill. - Hornvallmor

1. Två- till flerårig, kal och blågrön ört. Blommor gula, mer än fem centimeter breda.
---strandvallmo (G. flavum)
1. Ettårig, borsthårig och grön ört. Blommor röda, tre till fyra centimeter breda.
---röd hornvallmo (G. corniculatum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/glauc/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg