Fumaria L.

Jordrökar

Beskrivning. Ettåriga, kala örter. Stjälk vek, uppstigande till upprätt, grenig. Blad strödda, två till flera gånger pardelade. Blommor i skenbart sidoställda klasar. Stödblad små. Foderblad två, tidigt avfallande. Krona tvåläppig, kronblad fyra, två yttre och två inre, ett av de yttre med sporre. Frukt en rundad nöt.
Kromosomtal: 2n=28, 32 (jordrök), 2n=32 (blek jordrök).

Övrigt. Släktet förs ibland till familjen Fumariaceae tillsammans med släktena nunneörter (Corydalis), bleknunneörter (Pseudofumaria) och klängnunneörter (Ceratocapnos).

Etymologi. Släktnamnet Fumaria kommer av grekiskans fumus (rök), namnet användes redan på 1300-talet (Lid 1985).

Släktet har 50 arter varav två, jordrök (F. officinalis) och blek jordrök (F. vaillantii), förekommer i Sverige. Ytterligare ett par arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Papaveraceae

Arter:
blek jordrök (F. vaillantii)
jordrök (F. officinalis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/fumar/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg