Bestämningsnyckel

Fumaria L. - Jordrökar

1. Bladflikar två till tre millimeter breda. Krona mörkt rosa med mörk spets. Nöt med intryckt spets.
---jordrök (F. officinalis)
1. Bladflikar en till två millimeter breda. Krona blekrosa med mörk spets. Nöt rundad.
---blek jordrök (F. vaillantii)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/fumar/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg