Blek jordrök

Fumaria vaillantii Loisel.

Bleikjordrøyk Smalfliget Jordrøg Pikkuemäkki Few-flowered Fumitory

Blek jordrök Beskrivning. Blek jordrök är en ettårig, kal och blågrön ört med finflikiga blad. Stjälken är uppstigande till upprätt och har strödda blad och skenbart sidoställda blomklasar. Bladen är blågröna och två till flera gånger pardelade med mycket smala flikar som bara är en till två millimeter breda. Blek jordrök Blek jordrök blommar under sommaren och hösten med blekrosa blommor som sitter i ganska fåblommiga klasar. Blommorna är blekrosa med mörkare spets och har små oansenliga stödblad. Kronan är tvåläppig med en kort sporre. Frukten är en liten rundad nöt.
Blek jordrök liknar jordrök (F. officinalis), men den senare har större, starkare färgade blommor som sitter i mångblommiga klasar, samt en nöt som är intryckt i spetsen.

Blek jordrök Utbredning. Blek jordrök är sällsynt och förekommer främst i de östra delarna av Svealand, i andra områden uppträder den bara tillfälligt. Den växer i åkrar och rabatter, vanligen på kalkhaltig mark. Första fynduppgift publicerades 1816 i tredje upplagan av Samuel Liljeblads Utkast till en svensk flora (Hylander 1971).

Blek jordrök Etymologi. Artnamnet vaillantii hedrar den franske botanisten Sebastian Vaillant (1669-1722).

Familj: Papaveraceae
Släkte: Fumaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"V. på odlade ställen r. Bl:r om hösten. Har nästan dubbelt mindre och ljusare blommor än föregående [jordrök]. Bladens flikar jämnbreda: de yttersta hårfina."

Ur Utkast till en svensk flora av Samuel Liljeblad (1816)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/fumar/fumavai.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg