Jordrök

Fumaria officinalis L.

Svenska synonym: vanlig jordrök

Jordrøyk Læge-Jordrøg Peltoemäkki Common Fumitory Gewöhnlicher Erdrauch

Jordrök Beskrivning. Jordrök är en ettårig, kal, blågrön ört med fint flikiga blad och mörkrosa blommor som sitter i mångblommiga klasar. Den uppstigande till upprätta stjälken har strödda blad och skenbart sidoställda blomklasar. Bladen är två till flera gånger pardelade med flikar som är två till tre millimeter breda. Jordrök blommar under sommaren och hösten, blommorna har fjäll-lika stödblad och är tvåläppiga med en kort sporre. Kronan är mörkt rosa med purpurröd spets. Frukten är en liten nöt som är intryckt i spetsen.
Jordrök Jordrök kan förväxlas med den sällsynta arten blek jordrök (F. vaillantii), den senare skiljs genom färre och blekare blommor, blad med smalare flikar, samt rundade frukter som inte har intryckt spets.

Jordrök

Utbredning. Jordrök är vanlig i nästan hela landet, men förekommer mer sparsamt i de nordligaste delarna. Den växer som ogräs i åkrar och rabatter. Första fynduppgift publicerades 1684, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Jordrök

Användning. Jordrök har förr använts som medicinalväxt och ansågs vara stärkande och blodrenande. Enligt Retzius (1806) var den också användbar som färgväxt.

Frukter

Etymologi. Artnamnet officinalis kommer av latinets officina (verkstad, apotek) och syftar på artens användning som läkeväxt. Namnet jordrök har förr ibland också använts om arter i släktet nunneörter (Corydalis).

Familj: Papaveraceae
Släkte: Fumaria

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Jordrök. i åkrar a. Örten är bäsk, stärkande och blodrenande: tjenlig mot mjältsjuka, blekpussighet, skjörbjugg och skabb: br. antingen extract. eller utpressad saft af färska örten."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/fumar/fumaoff.html
Senaste uppdatering: 30 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg