Bestämningsnyckel

Corydalis Vent. - Nunneörter

1. Medelstor ört, upp till sex decimeter hög. Blommor gula.
---sibirisk nunneört (C. nobilis)
1. Vanligen lågväxta örter, upp till drygt tre decimeter höga. Blommor rosavioletta till rödvioletta, sällan vita.
---2

2. Blommornas stödblad flikiga.
---3
2. Blommornas stödblad hela.
---4

3. Blommor i mångblommiga, upprätta klasar. Nedre blomskaft över en centimeter långa. Stift knäböjt vid basen.
---stor nunneört (C. solida)
3. Blommor i fåblommiga, böjda klasar. Nedre blomskaft upp till fem millimeter långa. Stift rakt.
---sloknunneört (C. pumila)

4. Stjälk utan fjäll vid basen.
---hålnunneört (C. cava)
4. Stjälk med fjäll vid basen.
---5

5. Blommor i fåblommiga, böjda klasar.
---smånunneört (C. intermedia)
5. Blommor i mångblommiga, upprätta klasar.
---gotländsk nunneört (C. gotlandica)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/coryd/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg