Bildgalleri

Sloknunneört - Corydalis pumila (Host) Rchb.


Sloknunneört

Sloknunneört

Sloknunneört

Sloknunneört

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/coryd/corypum2.html
Senaste uppdatering: 30 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg