Sloknunneört

Corydalis pumila (Host) Rchb.

Svenska synonym: slok-nunneört

Fingerlerkespore Finger-Lærkespore

Sloknunneört Beskrivning. Sloknunneört är en lågväxt, flerårig ört med solid, knölformad jordstam. Stjälken är upprätt och har ett fjäll vid basen. Bladen är grågröna och två till tre gånger parflikiga. Sloknunneört blommar i april-maj, blommorna sitter i korta fåblommiga klasar som först är upprätta men som senare blir lutande. Blommorna är blekt rödvioletta, kortskaftade med rak sporre. Stödbladen är djupt handflikiga. Stiftet är rakt, vilket syns bäst när den gått i frukt.
Sloknunneört Sloknunneört kännetecknas av sina djupt handflikiga stödblad, vilket annars bara förekommer hos stor nunneört (C. solida). Den senare har dock mångblommiga klasar med långskaftade blommor, samt stift som är böjt vid basen. De båda arterna kan också korsa sig. Hybrider mellan sloknunneört och smånunneört (C. intermedia) är också kända.

Frukter av sloknunneört

Utbredning. Sloknunneört är ganska ovanlig och förekommer på mullrik jord i lövskogar och lundar, mest i kusttrakter från Skåne till Uppland. Första fynduppgift är från Uppsala, Uppland och publicerades 1841 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pumila är det latinska ordet för dvärg och betyder liten. Svenska namnet sloknunnört syftar på den slutligen lutande blomklasen.

Familj: Papaveraceae
Släkte: Corydalis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/coryd/corypum.html
Senaste uppdatering: 29 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg