Smånunneört

Corydalis intermedia (L.) Mérat

Vetenskapliga synonym: C. fabacea (Retz.) Pers.
Svenska synonym: liten nunneört, små-nunneört

Vanleg lerkespore, Lerkespore Liden Lærkespore Hentokiurunkannus Mittlerer Lerchensporn

Smånunneört Beskrivning. Smånunneört är en lågväxt, flerårig ört med solid knölformad jordstam. Stjälken har ett fjäll som sitter under marken vid stjälkens bas. Bladen är få, grågröna, och två till tre gånger flikiga med rundade flikar. Smånunneört blommar i april-maj med rödlila blommor som sitter i ganska fåblommiga, nedböjda klasar. Blommorna har korta skaft och sitter i vecket av äggrunda, hela stödblad. Sporren är rak eller något böjd i spetsen. Fruktkapseln är långsmal och jämnt avsmalnade mot spetsen.
Smånunneört och arterna hålnunneört (C. cava) och gotländsk nunneört (C. gotlandica) är de enda i släktet som har hela stödblad. Hålnunneört är större med mångblommig, upprätt klase, ihålig stamknöl, samt stjälk utan basalt fjäll. Arten gotländsk nunneört skiljs genom upprätta mångblommiga blomklasar, samt brett oval fruktkapsel med en utdragen spets. Smånunneört kan bilda hybrider med både sloknunneört (C. pumila) och stor nunneört (C. solida).

Smånunneört Utbredning. Smånunneört är allmän i stora delar av Sydsverige, men förekommer mindre allmänt ända upp till Torne Lappmark. Arten växer på mullrik mark, som lundar, lövskogar och trädgårdar, men kan i norra Sverige också växa i ängsbjörkskogar och varma sydvända branter. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet intermedia kommer av latinets inter (mellan) och medium (mitt), namnet betyder intermediär, mellanstående.

Familj: Papaveraceae
Släkte: Corydalis

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/coryd/coryint.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg