Gotländsk nunneört

Corydalis gotlandica Lidén

Svenska synonym: gotlandsnunneört

Gotlandslerkespore Gotlands-Lærkespore

Beskrivning. Gotländsk nunneört är flerårig, grågrön ört som kan bli två decimeter hög. Stamknölen är solid och stjälken har ett stort fjäll vid basen. Bladen är två till tre gånger flikiga. Gotländsk nunneört blommar i mars-april med rödvioletta blommor som sitter i upprätta, täta, mångblommiga klasar. Sporren är rak, över en centimeter lång, och uppåtriktad. Blommornas stödblad är vanligen ovala, ibland har dock de nedre några få flikar. Fruktkapseln är brett oval eller rundad, med en utdragen spets.
Gotländsk nunneört är tillsammans med smånunneört (C. intermedia) den enda av arterna i släktet som har hela stödblad, samt ett fjäll vid basen av stjälken. Smånunneört skiljs genom böjda fåblommiga klasar med bara upp till fem blommor, kortare och något böjd sporre, samt långsmal, jämnt avsmalnade kapsel.

Övrigt. Gotländsk nunneört har troligen uppstått ur en korsning mellan stor nunneört (C. solida) och smånunneört (C. intermedia).

Utbredning. Gotländsk nunneört förekommer sällsynt på Gotland där den växer i ängar och lundar. Första fynduppgift. Arten beskrevs som ny för vetenskapen år 1991 av Magnus Lidén i artikeln Notes on Corydalis sect. Corydalis in the Baltic area (Nordic Journal of Botany 11: 129-133).

Etymologi. Artnamnet gotlandica är en latinisering av Gotland och betyder gotländsk.

Familj: Papaveraceae
Släkte: Corydalis

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/coryd/corygot.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg