Ceratocapnos Durieu

Klängnunneörter

Beskrivning. Ettåriga, kala örter. Stjälk upp till en meter lång, grenig, klängande. Blad strödda, skaftade, flera gånger pardelade, vanligen med långa greniga klängen. Blommor i skenbart sidoställda, fåblommiga klasar. Krona krämvit, tvåläppig; kronblad fyra, två yttre och två inre, ett av de yttre med sporre. Frukt en fåfröig kapsel. Frön med oljerikt bihang (elaiosom).
Kromosomtal: 2n=32.

Övrigt. Släktet förs ibland till familjen Fumariaceae tillsammans med jordrökar (Fumaria), bleknunneörter (Pseudofumaria) och nunneörter (Corydalis).

Etymologi. Släktnamnet Ceratocapnos kommer av grekiskans keras (horn) och kapnos (rök).

Släktet har tre arter. I Sverige förekommer bara arten klängnunneört (C. claviculata).

Familj: Papaveraceae

Art:
klängnunneört (C. claviculata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/papavera/cerat/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg