Oxalis L.

Oxalisar

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala eller håriga örter. Stjälk upprätt eller nedliggande, bladig eller med enbart basala blad. Blad trefingrade, klöverlika, gröna eller ibland brunaktiga. Blommor ensamma eller i knippen, tvåkönade, femtaliga. Krona vit med röda ådror eller gul, kronblad vridna i knopp. Ståndare tio. Stift fem. Fruktämne översittande. Frukt en kantig avlång kapsel. Frön längsribbade eller tvärribbade, med yttre elastiskt väggskikt.
Kromosomtal: 2n=22 (harsyra), 2n=24 (klöveroxalis), 2n=24, 48 (krypoxalis).

Harsyreblad

Övrigt. Bladen liknar klöverblad men oxalisar är inte närmare släkt med klövrar (Trifolium) vilka hör till familjen ärtväxter (Fabaceae).

Etymologi. Släktnamnet Oxalis kommer av grekiskans oxal (sur, skarp).

Släktet har 500 arter, varav fyra förekommer i Sverige. Arten harsyra (O. acetosella) är vitblommig medan de övriga är gulblommiga. I trädgårdar odlas ibland också sandoxalis (O. adenophylla), som krukväxter odlas lyckoklöver (O. articulata) och purpuroxalis (O. bowiei).

Familj: Oxalidaceae

Arter:
harsyra (O. acetosella)
klöveroxalis (O. stricta)
krypoxalis (O. corniculata)
prärieoxalis (O. dillenii)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/oxalida/oxali/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg