Klöveroxalis

Oxalis stricta L.

Vetenskapliga synonym: O. europaea Jord., O. fontana Bunge
Svenska synonym: klöversyra

Stivgaukesyre Rank Surkløver Pystykäenkaali Upright Yellow-sorrel Aufrechter Sauerklee

Klöveroxalis

Beskrivning. Klöveroxalis är en flerårig ört med tunna underjordiska utlöpare och vanligen styvt upprätta stjälkar som inte är rotslående. Både de klöverlika bladen och blommorna sitter på skaft från den örtartade stjälken, stipler saknas helt. Blad och stjälkar är håriga med både encelliga och flercelliga hår. Bladen kan ibland vara mörkt rödbruna. Klöveroxalis blommar från juli till september med blekgula blommor. Foderbladen är kortare än kronbladen och är bara håriga i spetsen. Fruktskaften är upprättstående och den långsmala, kantiga kapseln är kal eller glest utspärrat hårig. Fröna är ljusbruna och tvärribbade.
Klöveroxalis Klöveroxalis skiljs lätt från harsyra (O. acetosella) på sina gula blommor. Den är däremot mycket lik ett par andra införda oxalisar (Oxalis), krypoxalis (O. corniculata) och prärieoxalis (O. dillenii), dessa har dock klargula blommor, mer eller mindre tydliga stipler, samt tätt håriga kapslar.

Klöveroxalis

Utbredning. Klöveroxalis är en ursprungligen införd art som är ganska ovanlig. Den växer i trädgårdar, på gator och ruderatmarker. Ibland kan den också påträffas inomhus i blomkrukor. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1814 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet stricta betyder rak och kommer av latinets strictus.

Familj: Oxalidaceae
Släkte: Oxalis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/oxalida/oxali/oxalstr.html
Senaste uppdatering: 5 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg