Prärieoxalis

Oxalis dillenii Jacq.

Vetenskapliga synonym: O. navieri Jord., O. stricta auct.
Svenska synonym: rosettoxalis

Skjermgaukesyre Stiv Surkløver Nurmikäenkaali Sussex Yellow-sorrel Dillens Sauerklee

Beskrivning. Prärieoxalis är en lågväxt, ettårig ört med upprätt, tilltryckt hårig stjälk som ofta är grenig upptill. Bladen sitter strödda nedtill, men är ibland nästan motsatta upptill. Stipler saknas eller är otydliga och smala med jämnt rundad spets och långhårig kant. Småbladen är drygt en centimeter breda med en djup inskärning i spetsen. Prärieoxalis blommar från juli till oktober med klargula blommor som sitter ensamma. Fodret är trubbigt och tilltryckt hårigt. Blomställningens grenar är tilltryckt korthåriga och har blomskaft som vid fruktmognaden är nedböjda men med uppåtriktade frukter. Kapseln är täthårig med korta nedåtriktade hår.
Prärieoxalis karaktäriseras av små smala stipler som ibland saknas, klargula blommor, samt kort filthårig kapsel. Den kan lätt förväxlas med arter som krypoxalis (O. corniculata) och klöveroxalis (O. stricta). Krypoxalis skiljs genom att ha flera, ofta nedliggande och utspärrat håriga stjälkar, välutvecklade breda och i spetsen tvärt avhuggna stipler, samt blommor i flocklika knippen. Klöveroxalis skiljs genom avsaknad av stipler, blekgula blommor, samt kala eller glest, utspärrat håriga kapslar.

Utbredning. Prärieoxalis har påträffats tillfälligt i trädgårdar och på ruderatmark, men tycks vara naturaliserad i Skåne där den även påträffats i mer naturliga miljöer. Arten härstammar från Nordamerika. Första fynduppgift är osäker eftersom arten ofta förväxlats med krypoxalis (O. corniculata), men säkert bestämda beläggexemplar från ett flertal landskap rapporterades 1989 av Thomas Karlsson i uppsatsen Införda Oxalis-arter i Sverige (Svensk Botanisk Tidskrift 83: 299-314).

Etymologi. Artnamnet dillenii hedrar den tyske botanisten Johann Jakob Dillenius (1687-1747).

Familj: Oxalidaceae
Släkte: Oxalis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/oxalida/oxali/oxaldil.html
Senaste uppdatering: 5 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg