Krypoxalis

Oxalis corniculata L.

Svenska synonym: blodoxalis, brunsyra

Krypgaukesyre Nedliggende Surkløver Tarhakäenkaali Procumbent Yellow-sorrel Hornfrüchtiger Sauerklee

Beskrivning. Krypoxalis är en lågväxt, ettårig ört med många ofta nedliggande och rotslående stjälkar från basen. Stjälkarna är utspärrat håriga. Bladen sitter strödda på de krypande skotten men kan vara nästan motsatta på de upprätta. Stiplerna är välutvecklade, breda, tvärt avhuggna i spetsen och långhåriga i kanten. Småbladen är en till två centimeter breda med en djup inskärning i spetsen. Ibland är hela växten brunaktig. Krypoxalis blommar från juli till oktober med klargula blommor som sitter flera tillsammans i glesa flocklika knippen. Fodret är trubbigt och tilltryckt hårigt. Blomställningens grenar är tilltryckt håriga och blomskaften är vid fruktmognaden nedböjda, men har uppåtriktade frukter. Kapseln är täthårig med korta nedåtriktade hår.
Krypoxalis karaktäriseras av sina välutvecklade, breda och i spetsen tvärhuggna stipler, sina klargula blommor, samt den kort filthåriga kapseln. Arten kan lätt förväxlas med prärieoxalis (O. dillenii) och klöveroxalis (O. stricta). Prärieoxalis skiljs genom enstaka stjälkar med otydliga, smala avrundade stipler, samt ensamma blommor. Klöveroxalis skiljs genom avsaknad av stipler, blekgula blommor, samt kala eller glest och utspärrat håriga kapslar.

Utbredning. Krypoxalis är sällsynt och förekommer som ogräs i trädgårdar och på ruderatmark. Den har påträffats i de flesta landskapen i Sydsverige men uppträder ofta mer eller mindre tillfälligt. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1828 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet corniculata är diminutiv av latinets cornu (horn) och betyder 'litet horn'.

Familj: Oxalidaceae
Släkte: Oxalis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/oxalida/oxali/oxalcor.html
Senaste uppdatering: 5 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg