Orobanche L.

Snyltrötter

Beskrivning. Vanligen fleråriga, rotparasiter som saknar klorofyll. Stjälk glandelhårig, gulaktig, brun, rödaktig eller violett. Blad talrika, strödda, reducerade, fjäll-lika. Blommor kortskaftade, i mer eller mindre täta, allsidiga axlika klasar; stödblad och förblad tilltryckta mot fodret. Foder fyrtaligt med sammanhängande flikar, eller bestående av två hela eller kluvna, sidoställda flikar. Krona sambladig, rörformad med femflikat utbrett bräm, mynning tvåläppig, med tre undre och två övre flikar. Ståndare fyra, ståndarsträngar kala eller håriga. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel. Frön talrika, mycket små.
Kromosomtal: 2n=24 (röllikesnyltrot), 2n=38 (klintsnyltrot, klöversnyltrot, murgrönssnyltrot, tistelsnyltrot).

Etymologi. Släktnamnet Orobanche användes som namn på ett åkerogräs redan av Theofrastos. Namnet kommer av grekiskans Orobus (ett växtnamn) och ancho (kväva), vilket syftar på det parasitiska levnadssättet. Namnet Orobus är ett äldre släktnamn på några arter ur släktet vialer (Lathyrus), till exempel gökärt (L. linifolius) och vårvial (L. vernus).

Släktet har omkring 150 arter, varav åtta arter är bofasta i Sverige. Alla är sällsynta och mer eller mindre knutna till speciella värdväxter. Ytterligare sex arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Orobanchaceae

Arter:
ametistsnyltrot (O. amethystea)
berberissnyltrot (O. lucorum)
klintsnyltrot (O. elatior)
klöversnyltrot (O. minor)
murgrönssnyltrot (O. hederae)
röllikesnyltrot (O. purpurea)
timjansnyltrot (O. alba)
tistelsnyltrot (O. reticulata)

Fridlysta
Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/orobancha/oroba/welcome.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg