Tistelsnyltrot

Orobanche reticulata Wallr.

Vetenskapliga synonym: O. cirsii Fr.

Tistelsnylterot Tidsel-Gyvelkvæler Thistle Broomrape Distel-Sommerwurz

Tistelsnyltrot Beskrivning. Tistelsnyltrot är en parasitisk, klorofyllfri, körtelhårig ört. Stjälken är ganska grov, gulaktig till något violett och blir upp till en halv meter hög. Arten blommar i juli-augusti, blommorna har stödblad men saknar förblad. Fodret består av två hela flikar som når till ungefär halva krontubens längd. Kronan är gul med violetta nerver, den är tvåläppig och har hela nedre flikar. Blommorna har mörka körtelhår på utsidan. Ståndarna är kala och märket violett eller rödaktigt.
Tistelsnyltrot Tistelsnyltrot karaktäriseras av hela foderflikar och gulaktiga blommor som saknar förblad. Den skiljs lättast från timjansnyltrot (O. alba), som också har hela foderflikar, genom att den senare har fransade kanter på kronflikarna.

Tistelsnyltrot Utbredning. Tistelsnyltrot är mycket sällsynt och förekommer bara i Skåne och Västergötland. Den parasiterar på brudborste (Cirsium helenioides) och kåltistel (C. oleraceum) och påträffas vanligen på något fuktig, kalkrik mark. Första fynduppgift är från Mösseberg i Västergötland och publicerades av S. J. Lindgren i Botaniska Notiser 1842 (Nordstedt 1920). Enligt Lindgren hittades arten av Mathesius och flera exemplar insamlade av honom finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Ett av dem kan ses i artens bildgalleri.

Tistelsnyltrot Etymologi. Artnamnet reticulata kommer av latinets reticulum (nät) och betyder nätlik.

Familj: Orobanchaceae
Släkte: Orobanche

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Saknar klorofyll
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Magister Mathesius, som funnit den på Circium heterophyllum vexande Orobanche Circii Fr. in litt., har också på affallet från Hunneberg midt emot Bursle Gästgifvaregård funnit Festuca silvatica Vill."

Ur Exkursioner vid S. O. Stranden af Venern av S. J. Lindgren (Botaniska Notiser 1842)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/orobancha/oroba/orobret.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg